ДНЗ №19 м.Мукачево
 
.

Методична робота

 

В умовах реформування національної системи освіти в Україні важливого значення набуває організація методичної роботи в дошкільному закладі. Головна її мета – допомогти педагогічним кадрам в реалізації актуальних питань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та фахового рівня педагогічних кадрів; активізація творчого потенціалу; формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються. Вирішити ці багатопланові завдання підвищення кваліфікації педагогічних кадрів можна через створення оптимальної системи методичних заходів та надання педагогам права вільного вибору тих форм, які максимально враховують їхні потреби, запити та інтереси.
 

     Змістом методичної роботи є аналіз якості освітнього процесу, навчально-методичне консультування педагогічних працівників,  організація удосконалення фахової майстерності та кваліфікації, впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій; використання сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень, інноваційних технологій під час проведення освітнього процесу. Зміст методичної роботи реалізується у різних формах:
1) масові (педради, семінари, виставки, консультації, колективні перегляди);
2) групові (наставництво, ініціативні групи);
3) індивідуальні (самоосвіта, докурсові і післякурсові завдання, атестація, творчі групи).

 

Оптимізація педагогічного процесу у закладі спрямована на:

  • оновлення змісту дошкільної освіти;
  • активізацію творчого потенціалу педагогічних працівників;
  • організацію дієвого освітнього простору і середовища.

 

Головними завданнями методичної роботи ДНЗ є:

  • підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників;
  •      вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів;
  • стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку;
  • створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання, підвищення комп’ютерної грамотності.
  • вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів;
  • стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку;
  • створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання, підвищення комп’ютерної грамотності.